Canım fəda olsun Sənin yoluna

Canım fəda olsun Sənin yoluna
22:57 26 Dekabr 2015
54 Digər
Ölkə mətbuatı
A- A+

Allah-Təala Onu aləmlərə mərhəmət olaraq göndərib.

O, sonsuz nurdur, Allah-Təalanın göndərdiyi Quran, özünün həyatı ilə qiyamətə qədər bəşəriyyətin yolunu işıqlandıracaq.

Adı çəkiləndə Ona salavat oxumağı, yolunu tutmağı Allah-Təala bizlərə əmr edir.

Quran bildirir ki, Allaha inandığını söyləyənlər bu iddialarını isbat eləmək üçün Həzrəti Muhammədin yolunu tutsunlar.

Mömin üçün Allah və Onun Rəsulu candan da, maldan da, valideyndən də, övladdan da.., hər şeydən irəlidir.

O, onu sevənləri sevər, Onu görməyə təşnə olanları sevər. Sonradan gəlib, üzünü görmədiyin halda sevənlərə "qardaşım" deyib.

O, misilsiz insanlıq örnəyidir, hər gözəlliyin zirvəsi onda cəmlənib.

O, bizim sultanımız, başımızın tacı, gözümüzün nuru, sevimli Peyğəmbərimizdir. Allah-Təala bizi onun yolundan ayırmasın!

Onun əxlaqı Quran əxlaqıdır, Onu Allah-Təala (c.c.) Özü tərbiyə edib. Hər cür qüsurdan Allaha sığınırıq, əgər Quranı bir ssenari hesab eləsək, onun canlı təcəssümü Həzrəti Muhammədin (s.ə.s.) həyatıdır.

***

Bəşəriyyət Onun üzü hörmətinə yaradılıb. Allah-Təala Onu hər şeydən və hər kəsdən daha çox sevib, daha üstün tutub. O, insanlığın fəxri, həyat örnəyidir. Onu sevməyənin ürəyi xarabazarlıqdır demək. O, gəlib-keçmiş bütün peyğəmbərlərin əşrəfi, meracda namaz qılarkən imamıdır. Dünya o gözəllikdə Adəm övladı görməyib, görməyəcək də. Özü də gözəldir, sözü də gözəldir, üzü də gözəldir... O, elə gözəl, elə gözəldir ki, mədh etməyə söz acizdir.

Onun gələcəyini yəhudi və xristian alimləri yaxşı bilirdilər. Bilirdilər ki, peyğəmbərlərin sonuncusu, bəşərin xilaskarı gələcəkdir. Amma nə zaman və harada doğulacağı haqda dəqiq bilgiləri yox idi. Yəhudi alimləri sonuncu peyğəmbərin də onların içindən çıxacağına inanırdılar. Amma ağıllarına da gəlməzdi ki, bu mübarək Zat ərəblərin Qureyş qəbiləsinin qismətinə yazılıb.

Rəbiəl-əvvəl ayının on ikinci günü, bazar ertəsi, sübh zamanı Onun gəlişiylə bu dünya şərəf tapdı. Bu gəliş dünyaya özü ilə bərabər yeni məna, yeni mərhələ gətirdi. Göz açanda ata üzü görmədi. Atası Abdullah Əbdül Müttəlib oğlu onun doğumundan iki ay öncə bu dünyadan köçmüşdü. Bu da Allah-Təalanın bir hikmətiymiş. Ən çox sevdiyi bəndəsini bu dünyaya yetim kimi gətirmişdi. Amma nə qəm, Onun hamisi elə Allah-Təalanın özü idi.

Tarix bu şanlı doğuma İsa peyğəmbərin (ə.s.) doğumundan başlayaraq hesablanan Miladi təqviminin 571-ci ilinin aprel ayının 20-də şahid olmuşdur.

Tarixçilər yazırlar ki, bu mübarək doğuşun baş verdiyi gecə Kəsranın sarayında 14 sütun uçmuş, atəşpərəstlərin alovu sönmüş, Səva gölü qurumuşdur. Həqiqət bundan ibarət idi ki, yıxılan təkcə Kəsranın sarayındakı sütunlar deyil, İranın səltənəti və ehtişamı yıxılmışdı; Bizansın şöhrəti, Çinin əzəməti çökmüşdü. Sönən atəş təkcə atəşpərəstlərin odu deyildi, dünyadakı küfrün, dinsizliyin odu idi. Quruyan göl təkcə Səva gölü deyildi, bütpərəstliyin kökü idi.

Anası həzrəti Əminə belə söyləyib: "Hamiləliyimin altıncı ayında bir gecə yuxuda qarşıma bir zat çıxdı və dedi: "Ey Əminə, bil ki, sən aləmlərin xeyrinə hamiləsən, doğacağın o uşağın adını Muhəmməd qoy və halını kimsəyə söyləmə.

Həzrəti Əminə heç bir ağrı çəkmədən gül parçası kimi bir oğlan uşağını dünyaya gətirdi. Ev bir anda nura qərq oldu. İçəridəkilər bu cür gözəl və nurlu bir çöhrə görməmişdilər. Uşağın babası Əbdül Müttəlibdən muştuluq almağa qaçdılar. Qoca baba çox sevindi. Ziyafət verdi və körpənin adını Muhamməd qoydu. Soruşdular:

- Sənin əcdadında belə ad yoxdur. Niyə öz babalarından birinin adını deyil, məhz bu adı seçdin?

- İstəyirəm ki, Allah da, insanlar da onu öysünlər.

***

Canım fəda olsun Sənin yoluna,

Adı gözəl, özü gözəl Muhamməd!

Şəfaət eyləgil kəmtər quluna,

Adı gözəl, özü gözəl Muhamməd!

Yunus Əmrə elə bildi ki, Veysəl Qaraninin dilindən deyib bu sözləri. Bir də gördü ki, milyonlar bir ağızdan oxuyur bu sözləri, həm də ürəyin ən dibindən, ən gözəl dua kimi: "Canım fəda olsun..." Candan daha dəyərli nəyi var ki, sevənlərin.

Sən Allahın sevdiyisən, Allahın sevdiyini sevəni Allah sevər, Allahın sevdiyini sevən Allahı sevər.

Muhamməddən oldu məhəbbət hasil

Muhammədsiz məhəbbətdən nə hasil?

Sevməyi Sən öyrətdin bisə, Səndən öyrəndi bu insanlıq sevməyi, Sənsiz nə sevgi, nə məhəbbət?

***

Şeir onda şeir olur ki, yüz il sonra yaşayanların da hissinə eyni dərəcədə tərcüman olur. Şair onda şair olur ki, əsrlər sonra da insanlar onun hisslərini, duyğularını paylaşırlar. Əslində o şeir bir dua kimi, bir türkü kimi qiyamətə qədər səslənəcək və səsləndikcə də müəllifinə dua qazandıracaq. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin o sətirlərin müəllifinə!

O, sonsuz Nurdur, O, dünyaları da, könülləri də, işıqlandıran, nicat yolunu, qurtuluş yolunu göstərən bir Mürşidddir. O, elə möhtəşəm bir nurdur ki, Günəş də, Ay da işığın Ondan alır; ancaq hərəkət halı ilə varlığını davam etdirən bu kainat Onun başına fırlanır, Onun pərvanəsi olaraq dəyər qazanır:

Bir əcəb Nur kim, Günəş pərvanəsi.

Bunu da "Nəti-Şərif"i ilə könüllərə düşən Süleyman Çələbi söyləyib, söyləyib də, nə gözəl söyləyib.

***

Ona Allah-Təala və mələkləri səlatü-salam edirlər. Ona salam oxumaq bizə Allah-Təalanın əmridir.

O, bir şey soruşurdusa, öyrətmək üçün soruşurdu, O, bir şey istəyirsə, vermək üçün istəyir; Onun yolunu tutmaq Ondan çox bizə qazandırar, bizi qurtuluşa çıxarar. Bizim qurtuluşa çıxmağımız da Onun qazancı olar.

Allah-Təala buyurur ki,  Allahı sevdiyini söyləyənlər Onun yolunu tutsunlar, dediklərini qəbul eləsinlər ki, Allah da onları sevsin. Demək, Rəsulullahı sevmək həm də Allahı sevmək mənasına gəlir və həm də Rəsulullahı sevmədən Allahın mərhəmətinə qovuşmağın mümkün olmadığını da bizə göstərir.

Onun yolunu tutan Allaha təslim olmuş sayılır. Onun əxlaqı Quran əxlaqıdır, Onu tərbiyə edən Allah-Təaladan başqa bir kimsə deyil. Onu xətalardan, günahlardan qoruyan da Allah-Təalanın Özüdür. Onun həyatı Quranda yaşanması istənilən örnək mənzərələr toplusudur.

***

Qurani-Kərim Onu bizə təqdim edir, biz də o təqdimatdan bəzi məqamları diqqətinizə çatdırırıq. Hər kəs baxsın, düşünsün və vicdanı istiqamətində özü üçün nəticə çıxarsın:

- Biz Səni ancaq aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. (Ənbiya surəsi-197)

- And olsun, sizə özünüzdən elə bir Peyğəmbər gəlmişdir ki, sizin sıxıntıya düşməniz Ona çox ağır gəlir. O, sizdən ötrü (sizin iman gətirməyiniz üçün) çox təşnədir, möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir. (Tövbə-128)

- (Ey Rəsulum!) De: "Əgər əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim yolumu tutun ki, Allah da sizi sevsin və gühanlarınızı bağışlasın. Çünki Allah çox bağışlayandır, mərhəmət edəndir.

***

Quran buyurur ki, Allaha inandığını iddia edən Onun Peyğəmbərinin yolunu tutsun ki, Allah da onun imanını qəbul eləsin. Ona görə də istər danışanda, istərsə də yazanda Onun mübarək adı gələrkən səllallahu-aleyhi-vəssəlam və ya səlatu vəssalam və ya öz dilimizə Ona səlatu salam olsun! - deyirik, yazırıq.

Onun yolu qurtuluş yoludur, Onun yolunu tutan dünyada könül rahatlığı, axirətdə isə cənnət içində yaşar. O, bizim rəhbərimiz, öndərimiz, qiyamət günü şəfaətçimizdir. Allah-Təala (cəllə cəlalühü) bizi Öz mərhəmətindən, Peyğəmbərinin şəfaətindən məhrum buraxmasın!

Salam olsun Sənə, ey Allahın Rəsulu!

Salam olsun sənə, ey Allahın Həbibi!

Salam olsun sənə, ey aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş Uca Zat, salam olsun, salam olsun!
"Zaman Azərbaycan"

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

3 otaqlı ev yanıb

23 Aprel 2017 21:42

"Tottenhem" "Çelsi"nin antirekordunu yenilədi

23 Aprel 2017 21:37

Məşhur model hələ də körpəsini gizlədir - FOTO

23 Aprel 2017 21:32

Antisemitizm azalır

23 Aprel 2017 21:30

Yevlaxda ev əşyaları ilə birgə yandı

23 Aprel 2017 21:29

Avro-2017: təmsilçimiz qeyri-etik jest edib, yığmamıza məğlubiyyət verilib

23 Aprel 2017 21:13

Ən ağıllı heyvanların adları açıqlandı

23 Aprel 2017 21:08

Özcan Denizle yaşadığı eşq və qalmaqalla gündəmə gələn aktrisadan xəbər var - FOTO

23 Aprel 2017 20:57

Qırğızıstanda torpaq sürüşməsi olub, ölənlər var

23 Aprel 2017 20:52

"Qarabağ" "Sumqayıt"ın Avropa yolunu kəsdi - FOTOLAR

23 Aprel 2017 20:47

Atası atdı, anası övladlığa verdi, 8 yaşında narkotikə qurşandı - VİDEO

23 Aprel 2017 20:44

ATƏT-in avtomobili minaya düşdü

23 Aprel 2017 20:43

Fransa ilə bağlı əsaslandırılmamış məlumatlar yayılıb

23 Aprel 2017 20:42

On bir milyon fransız seçici səs verə bilməyəcək - "demokratik anomaliya"

23 Aprel 2017 20:37

"Toyota" markalı avtomobil yandı

23 Aprel 2017 20:34

Anar Məmmədxanovun ölümündən 6 il ötür - FOTO

23 Aprel 2017 20:32

"Neftçi"nin Avropaya vəsiqəni itirdiyi oyun - VİDEO

23 Aprel 2017 20:27

"Qarabağ" medallara və kuboka qovuşdu - FOTO/VİDEO

23 Aprel 2017 20:27

Ən yaxın dostuna aşiq olanlara

23 Aprel 2017 20:21

Ramil Şeydayev "fərqləndi", komandası çempion oldu

23 Aprel 2017 20:17

İsrail polisi Təl-Əvivdə hücumu terror aktı adlandırıb

23 Aprel 2017 20:17

Avro-2017: Millimizə texnki məğlubiyyət verildi

23 Aprel 2017 20:14

Məşhur serialın yeni mövsümündə sürprizlər olacaq - VİDEO

23 Aprel 2017 20:12

Azərbaycanda edam edilən sonuncu 8 məhkum

23 Aprel 2017 20:08

“Bu hal istənilən məşqçinin başına gələ bilər” - Ayxan Abbasov

23 Aprel 2017 20:07

Çempionluq həll olunsa da...” - Qurban Qurbanov

23 Aprel 2017 20:07

“Alınmasa da, məyus deyilik” - Samir Abasov

23 Aprel 2017 20:07

ABŞ-da meşə yanğınları ilə əlaqədar 8800 ev boşaldılıb

23 Aprel 2017 20:05

Burak və Fahriye söz-söhbətə son qoydular - FOTO

23 Aprel 2017 19:57

Cüdo millimiz Avropada rusvay oldu - ŞOK SƏBƏB

23 Aprel 2017 19:57

Futbolçu ölümdən döndü

23 Aprel 2017 19:52

Əhmədinejad seçkilərdə heç kimi dəstəkləməyəcəyini açıqladı

23 Aprel 2017 19:49

Qurban Qurbanov mükafatlandırmaya qatılmadı - FOTO

23 Aprel 2017 19:47

İranda narkotik vasitələrdən istifadə nəticəsində ölənlərin sayı artıb

23 Aprel 2017 19:47

Pilləkəndən yıxılan kişi öldü

23 Aprel 2017 19:43

Ebru çılpaq fotosu ilə dünya gündəminə düşdü

23 Aprel 2017 19:42

Fransada prezident seçkilərində 70% seçici iştirak edib

23 Aprel 2017 19:42

Bakıda liftdə qalan şəxs

23 Aprel 2017 19:39

Azərbaycanda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

23 Aprel 2017 19:37

Abdullayev biabırçı səhvdən danışdı, yenə nala-mıxa vurdu

23 Aprel 2017 19:37

Fələstinli Təl-Əvivdə bıçaqla 3 nəfəri yaraladı

23 Aprel 2017 19:33

Hitlerin oğlu ortaya çıxdı

23 Aprel 2017 19:33

“Zirə” ilə oyuna əvəzedici heyətlə çıxacağıq” - Tərlan Əhmədov

23 Aprel 2017 19:27

"Avroliqaya kiminsə yerinə getməyi istəməzdik" - Şahin Diniyev

23 Aprel 2017 19:27

Tramp ilk 100 gündə ən aşağı reytinqə malik olub

23 Aprel 2017 19:27

“Qarabağ” Azərbaycanın bayrağı kimidi" - Abdulbari Gözəl

23 Aprel 2017 19:27

Yeməkdən sonra bunları etməyin - ölə bilərsiniz

23 Aprel 2017 19:23

Bakıda "Toyota" yanıb

23 Aprel 2017 19:17

Yaşlı qadınlar seksə daha həvəsli olurlar

23 Aprel 2017 19:16

“Sənin kimi döyüşçülər belə asanlıqla təslim olmurlar” – Tottidən mesaj var

23 Aprel 2017 19:14