Qoxunun anatomiyası

Qoxunun anatomiyası
23:23 6 Noyabr 2016
124 Maraqlı
Ölkə mətbuatı
A- A+

1985-ci ildə İsveçrədə çap olunmaqla alman dilli ədəbiyyatın zirvəsinə çevrilən Patrik Zyuskindin bestsellerə çevrilmiş romanı əsasında "Konstantinfilm” kinostudiyasının 2007-ci ildə istehsalı olub triller janrında çəkilmiş "Əttar” ("Parfümer”) filmində (ssenari müəllifləri Andri Birkin, Bernd Eicninqer, Tom Tükver, quruluşçu rejissor və bəstəkar Tom Tükver) XVIII əsr Fransanın ən müəmmalı fiquru sayılan Jan Batist Qrenuyun doğuşundan ölümünə qədər izlənilən tarixçəsi təqdim olunur.

Romanın ilk epizodunda: "O dövrün şəhərlərində bizim müasirlərimizin təsəvvür edə bilməyəcəyi üfunət, küçələrdəki peyin, həyətlərdəki sidik, pillələrdəki çürümüş taxta və siçovul nəcisi, mət-bəxlərin kəsif kömür qoyun piyi, yataq otaqlarının çirkli mələfə, nəm tük və gecə qarşoklarından buxarlanan nəcis qoxusu” natural təsvir edilsə də, film mahiyyət daşıyıcısına çevrilən obrazdan başlanır.

İlk kadrdan iri planda görünən burun sahibinin əl-ayaqları qandallanmış Jan Batist Qrenuyun (Ben Uişou) yarımqaranlıq dəhlizlərdən keçirilib eyvana çıxarılmaqla şəhər meydanındakı hiddətli kütlənin qarşısında ölüm hökmünün elan edilməsi gərginliyi təmin edir. Ədəbi əsərdən parçalar oxuyan diktorun mətni altında ən üfunətli şəhər olması romanda ustalıqla canlandırılan Parisin kəskin iyli balıq bazarında 17 iyul 1738-ci ildə doğulduğu bildirilən Qrenuyun dünyaya gəlişi sərt boyalarla göstərilir. Hündürdən ağlamaqla beşinci uşağının da göbəyini balıq təmizlədiyi bıçaqla kəsib içalatlarla birgə zibilliyə atmaq istəyən "podaqradan, siflisdən başqa ciddi xəstəliyi olmayan qadının” (s.9) edam olunmasına rəvac verən Qrenuyun ilk andan ətrafın kəskin üfunətini qoxla-ması filmin yeni ünsiyyət vasitəsini önə çəkməsini vurğulayır.

Madam Qayarın kimsəsiz körpələr evində ona uzadılan barmağı "gözü ilə deyil, burnu ilə görən canavar balası kimi” (s.12) havada tutub qoxlamaqla heyrətləndirdiyi, uşaqlar tərəfindən öldürül-məyə cəhd edilən Qrenuy beş yaşına qədər danışmasa da, qarşısına çıxan otu, yarpağı, budağı, ağacı, meyvəni, daşı, suyu, ölü siçovulu, qurbağanı, qaynaşan qurdları qoxlamaqla məişət dilinin onun daxili təəssüratlarını açmaqda, ifadələndirməkdə çətinlik çəkdiyini hiss edir. On üç yaşında onu dəri aşılayan dabbağa on beş franka satıb pulunu alsa da, həmən öldürülən madam Qayarın ömrü bitsə də, indiki ağır işdə qarayaraya tutulmaqla beş ildən artıq dözməyən digər uşaqlardan fərqli olaraq Qrenuyun illərdən sonra nəhayət, gön-dəri satmağa apardığı şəhərdə gəzə-gəzə burun pərlərini oynatmaqla minlərlə ecazkar qoxulardan keçərək ətriyyat dükanına gəlməsi onun həyatı-nı dəyişir. Küçədə qoxusunu seçərək ardınca getdiyi çilli, qızılı saçlı, firuzəyi gözlü gavalı satan qızı təşvişə düşərək qışqırdığına görə qətlə yetirib "bircə damcı belə qoxusunu itirməkdən qorxa-qorxa” (s.27) ətrini yığmağa çalışdıqca gücsüzlüyü üzə çıxan Qrenuyun gözəlliyin ömrünü uzatmaq, qorumaq naminə qoxunu saxlamaq üsulunu öyrənməyi həyat məqsədinə çevirməsi əsas dramaturji hadisəni nizamlayır.

Diktor mətnində otuz il əvvəl İtaliyadan gəlib Parisdə ətriyyat dükanı açmaqla qazandığı müştərilərini tədricən itirən əttar Cüzeppe Baldininin (Dastin Xofman) sifariş etdiyi keçi dərilərini gətirən Qrenuy qoxunu qoruyub saxlamağın sirrini öyrənmək məqsədi güdür. Daha çox müştəri qazanmış rəqibin icad etdiyi, adında ehtiras və qəlb barədə yunan mifologiyasını daşıyan «Amur və Psixeya» ətrinin tərkibini asanlıqla taparaq daha da mükəmməlləşdirməklə, əvvəlki şöhrətini qaytarmaq istəyən Cüzeppe Baldini və onun sahibkar dabbağa ödədiyi əlli frank hesabına əttar şagirdi olmaq imkanı qazanan Qrenuy durmadan bu sirrə yiyələnmək imkanı qazanır. Körpüdən keçən faytonun vurub çaya saldığı sərxoş dabbaq dünyasını dəyişsə də, Qrenuyun zəngin ətriyyat laboratoriyasındakı təcrübələri səmərəli nəticələr verir.

Əfsanəyə görə Firounun məqbərəsindən tapılmaqla ətrafdakıları sanki cənnətə salan möcüzəli ətirin on iki tərkibi tapılsa da, son on üçüncünün müəammalı qalmasını öyrənən Qrenuyun bu sirrə sahib olmaq niyyəti qarşısıalınmaz məqsədə çevrilir. Misi, dəmiri, şüşəni, canlı it-pişiyi belə buxar qazanına atıb distillə etməklə qoxunu saxlamağın mümkünsüzlüyünü dərk edərək ölüm yatağına düşən Qrenuyun yüzlərlə hazır formulun müqabilində ustadından aldığı zəmanət məktubu hesabına Qrasa yollanması da, əsas məqsədə xidmət edir. Cüzeppe Baldini arvadı Tereza və uçub çaya tökülən körpü üzərindəki evi, dükanı ilə birgə məhv olsa da, təbiət qoynundan keçərək hər hansı bir iyin olmadığı dağ zirvəsinə çataraq yorulub mürgüləyən Qrenuyun gavalı satan qızın qoruyub saxlaya bilmədiyi qoxusunu xatırlaması əsas hadisəni gündəmdə saxlayır.

On gün əvvəl yediyi kalbasanın iyini belə paltarında hiss edən Qrenuyun özünün hər hansı bir qoxuya malik olmadığını dərk etməsi onun ətraf üçün yoxluğunun simvoluna çevrilir. Və tənhalığa çəkilməklə gələcək ömür yolunu müəyyən edərək varlığını, əhəmiyyətini, tarixi missiyasını təsdiqləməyi arzulayan Qrenuyun faytonla keçən zəngin Antuan Rişinin gözəl qızı Lauranın qoxusunu tutmaqla gəldiyi Qrasda Madam Arnulfinin ətriyyat müəssisəsinə işə düzəlməsi növbəti dramatik mərhələni əks etdirir. Möcüzəli ətirin əsas ünsürünü daşıyan gözəl qadınların ecazkar qoxularını bir yerə toplamaq istəyən Qrenuyun onların xoş rahiyəsini pis iyə çevirən qorxunu aradan qaldırmaq naminə öldürməsi şəhərdə qalmaqal yaradır.

Şəhərdə çaxnaşma salan, kommersiya fəaliyyətinə mane olan komendant saatı elan edilməsinə baxmayaraq küt alətlə arxadan vurmaqla kilsədə belə qətlə yetirdiyi gözəllərin ətrini piy sürtülmüş keçi dərisinə hopduran Qrenuyun tələb olunan on üçüncü qoxunun daşıyıcısı, gözəl Lauranı təqib etməsi sapsens və maneələri dəf etmək yolu ilə həll edilir. Kilsə tərəfindən iblis, şeytan elan edilən Qrenuyun hələlik adadakı monastra, sonra isə sevmədiyi qraf de Monteskeyə ərə vermək istəyən Antuan Rişinin şəhərdən uzaqlaşdırdığı qızı Lauranın qoxusunu uzaq məsafədən belə təqib etməklə qətlə yetirməsi qətllərin son akkorduna çevrilir. Ecazkar ətrin yaranmasında vacib olan on üçüncü ünsürü Lauranın qoxusunu da distillə edib istədiyinə nail olan Qrenuyun onu təqib edən silahlı əsgərlərə tabe olaraq həbsxanaya düşməsi tamaşaçını filmin əvvəlinə qaytarır. Cəzalandırılmaq üçün meydana gətirilərkən yaratdığı ecazkar ətirdən istifadə edən Jan Batist Qrenuyun qarşı-sında diz çökən cəllad müsyö Paponun: "Bu adam körpə kimi günahsızdır!" sözləri yayılan qoxu ilə birgə bütün meydana sirayət edir.

Ədəbi əsərə nisbətən filmdə zahirən daha insaniləşən Qrenuyun ətirləyərək havaya atdığı dəsmal uçduqca aralarında: "Bu insan deyil, mələkdir!” deyən yepiskop da olmaqla özlərini cənnətdə hiss edərək soyunub eyş-işrətə başlayan kütlənin eyforiyası qələbənin təntənəsinə çevrilir. Lüt-üryan insanlar arasında aşıb çevrilən gavalı səbətini görməklə ilk qurbanını xatırlayan Qrenuyun axan göz yaşları ona ülvi sevgi hissindən məhrumluğunu xatırlatdığı məqamda xəncərlə üzərinə gələn Antuan Rişini bağrına basaraq ram etməsi kütlə ilə münasibətin son akkorduna çevrilir.

Ədəbi əsərin diktor mətni tədricən özünə gələn kütlənin bu əxlaqa zidd hadisəni unutmağa calışdığını, madam Arnulfinin dal həyətində öldürülmüş qızların saçları, paltarları tapılmaqla onun aşnası Dominik Dryonun işgəncə nəticəsində cinayətləri boynuna alaraq asılmasını söyləməklə süjet xəttini qapadır. Əlində hələ dünyanın fəthinə bəs edəcək, puldan, terrordan, ölümdən güclü ecaz-kar ətir qaldığı halda sevgidən uzaqlığını duyan Qrenuyun 25 iyun 1766-cı ildə axşam saat on birdə Parisin vaxtilə doğulduğu guşəsinə çatdığı vurğulanır. Papaya bir ətirli məktub göndərməklə yeni Moisey adlandırıla biləcək Qrenuyun saçlarına tökdüyü ətirin təsirilə ona üz tutanların arasında yox olması və filmin ayaqlar altında qalan ətir şüşəsindən düşən son damla ilə bitməsi mövzunu obrazlı tamamlayır. Beləliklə, fransızların nəinki imicinin, hətta iqtisadiyyatının da formalaş-masında müstəsna yer tutan ətriyyat haqqındakı dəyərli roman əsasındakı film qoxu hissinin audiovizual həllinin tapılmasında da müstəsna addıma çevrilir.

Aydın Dadaşov

Professor

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

Cavanşir Quliyev savadsız Xalq artistini BİABIR ETDİ

24 Aprel 2017 09:48

Dollar və qızıl ucuzlaşdı - Fransada seçkidən sonra

24 Aprel 2017 09:47

Sərhəddə narkotik əməliyyatı: təqibdən qaçan şəxs özünü bıçaqladı

24 Aprel 2017 09:44

Azərbaycanda ŞOK OLAY – Biznesmen itlərinə toy edib, məclis qurdu - FOTO/VİDEO

24 Aprel 2017 09:43

Manatın MƏZƏNNƏSİ

24 Aprel 2017 09:42

Erməni siahlıları 4 mərmi atdı - CƏBHƏDƏN XƏBƏR VAR

24 Aprel 2017 09:42

"Qəbələ" "İnter"ə qarşı

24 Aprel 2017 09:42

Neft bahalaşdı

24 Aprel 2017 09:41

Mövqelərimiz minaatanlardan atəşə tutuldu

24 Aprel 2017 09:38

"Yandex" pullu olacaq

24 Aprel 2017 09:37

Ermənilər minaatanlarla atəşkəsi pozdu

24 Aprel 2017 09:34

Derbini "Fənərbağça" qazandı, "Beşiktaş" "Adanaspor"u qəbul edir

24 Aprel 2017 09:32

Cəbhədən xəbər var:

24 Aprel 2017 09:30

Bu günün VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ

24 Aprel 2017 09:28

"Roma"nın səfər sınağı

24 Aprel 2017 09:27

Yasamal sakini evində diri-diri yandı

24 Aprel 2017 09:24

AŞPA-nın yaz sessiyası başlayır

24 Aprel 2017 09:22

Paytaxtda yaşayış binasında YANĞIN: ölən var

24 Aprel 2017 09:22

İTV-nin baş direktoru vəzifəsinə namizədlərin adları - SİYAHI

24 Aprel 2017 09:19

Ölümə gedən sürücü kameraya düşdü – Maşın yerində fırlandı - VİDEO

24 Aprel 2017 09:18

"Porşe" Aysel, Vəfanın toxunulmazlığı, hovuzdakı Rəqsanə, nazirə yox deyən "çoban", Aytənin gecəsinə 800 manat - HƏFTƏBECƏR

24 Aprel 2017 09:17

Nazir gəlini sənətdən getdi:

24 Aprel 2017 09:15

Şimali Koreya liderinin adını daşıdığı üçün həbs edildi – ŞOK HADİSƏ

24 Aprel 2017 09:13

"Barselona" "Real"ı keçdi, "Atletik" "Eybar"a qarşı

24 Aprel 2017 09:12

Bakıda ər arvadını bıçaqladı

24 Aprel 2017 09:12

Liderlər üçün uğursuz tur

24 Aprel 2017 09:12

Misir və ABŞ birgə hərbi təlimlərə başladı

24 Aprel 2017 09:08

"Paradox"un yeni ofisi - FOTO

24 Aprel 2017 09:05

Evlərin hostelə çevrilməsi asanlaşır - Mənzil Məcəlləsinə dəyişiklik

24 Aprel 2017 08:59

Bakıda ölümlə nəticələnən motosiklet qəzası - FOTO

24 Aprel 2017 08:58

Əmək mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilir

24 Aprel 2017 08:58

"Mançester Yunayted" gənc yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir

24 Aprel 2017 08:52

ABŞ ədliyyə naziri Meksika ilə sərhəddə divar tikilməsinin vacibliyini bildirib

24 Aprel 2017 08:47

Bakıda gecə klubunda DAVA: xəsarət alanlar var - FOTO

24 Aprel 2017 08:47

Kompüteriniz üçün maraqlı şəkillər - FOTOSESSİYA

24 Aprel 2017 08:47

Cem Yılmaz fanatlarını qorxutdu - FOTO

24 Aprel 2017 08:42

Azərbaycanda taksi sürücüsü döyülüb

24 Aprel 2017 08:37

Kıvanç xanımına görə şərt qoydu

24 Aprel 2017 08:37

KXDR yaxın zamanlarda yeni nüvə sınağı keçirə bilər

24 Aprel 2017 08:37

XİN rəhbəri: Rusiya vətəndaşlarının Türkiyədə vizasız qalma müddəti artırılacaq

24 Aprel 2017 08:32

Messi "Barselona"nın heyətində 500-cü qolunu vurub

24 Aprel 2017 08:27

Meksikada dəstələr arasında toqquşmalar: 9 ölü

24 Aprel 2017 08:22

Nyu-Yorkda yanğın: 5 ölü

24 Aprel 2017 08:12

Cəzalar sərtləşdirilir

24 Aprel 2017 08:12

Evinizi hostel edə biləcəksiniz - Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik

24 Aprel 2017 08:05

Cocuq Mərcanlıda 1 250 ədəd qəlpə aşkar edilib - FOTO

24 Aprel 2017 08:05

Bədbəxtlik gətirən zinət əşyaları haqqında maraqlı faktlar

24 Aprel 2017 08:03

Soyuqdəymə zamanı ən təsirli vasitələr

24 Aprel 2017 08:03

Olland Makronu ikinci tura yüksəlməsi ilə əlaqədar təbrik edib

24 Aprel 2017 07:57

Əfqanıstanda taliblərin hərbi bazaya hücumu zamanı azı 170 nəfər həlak olub

24 Aprel 2017 07:52