x
Loading...

Baş Nazir vacib qərarı İMZALADI -

.

Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli qərarında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Əvvəlki qərarın 1-ci hissəsində, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı təsdiq edilmişdi.

Baş nazir Əli Əsədovun yeni qərarı isə təhsil xərclərinin illik miqdarını müəyyənləşdirir.

Qərarda, həmçinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana illik xərclərin miqdarı göstərilib.

Sənəddə ayrı-ayrı elm sahələri üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin doktorantura səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı təsdiqlənib. Lakin burada dissertantlıq istisna təşkil edir.

İllik xərclər üzrə cədvəlləri təqdim edirik:

İxtisaslar

Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı (manatla)

1

2

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1710

Biologiya müəllimliyi

1850

Coğrafiya müəllimliyi

1710

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

1710

Fizika müəllimliyi

1850

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi

1710

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

1710

1

2

İbtidai sinif müəllimliyi

1710

İnformatika müəllimliyi

1710

Kimya müəllimliyi

1850

Kimya və biologiya müəllimliyi

1850

Korreksiyaedici təlim

1710

Məktəbəqədər təhsil

1710

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

1710

Musiqi müəllimliyi

1710

Riyaziyyat müəllimliyi

1710

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

1710

Tarix müəllimliyi

1710

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

1710

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

1710

Təsviri incəsənət müəllimliyi

1710

Texnologiya müəllimliyi

1710

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1710

Rəqs müəllimliyi

1710

Beynəlxalq münasibətlər

2100

Dinşünaslıq

2100

Dövlət və ictimai münasibətlər

2100

Fəlsəfə

2100

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

2100

Hüquqşünaslıq

2100

İslamşünaslıq

2100

Jurnalistika

2100

Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti

2100

Kitabxanaçılıq və informasiya

2100

Kitabşünaslıq

2100

Antropologiya

2100

Politologiya

2100

Psixologiya

2100

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

2100

Sosiologiya

2100

Tarix

2100

Tərcümə (dillər üzrə)

2100

Aktyor sənəti

2700

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

1710

1

2

Teatrşünaslıq

1710

Kinoşünaslıq

1710

Bəstəkarlıq

8200

Dekorativ sənət

5200

Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə)

5200

Dirijorluq

8200

Dirijorluq (sahələr üzrə)

8200

Dizayn

2500

Dizayn (sahələr üzrə)

2500

Heykəltəraşlıq

6000

İnstrumental ifaçılıq

8200

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)

8200

Solo oxuma

8200

Musiqişünaslıq

8200

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

Operator sənəti

2700

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)

1710

Qrafika

6000

Rejissorluq

3600

Rəngkarlıq

6000

Sənətşünaslıq

2210

Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

2210

Vokal sənəti (sahələr üzrə)

8200

Estrada sənəti

1710

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

2700

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

1980

Dünya iqtisadiyyatı

1710

Mühasibat uçotu və audit

1710

Sənayenin təşkili və idarə olunması

1710

Kommersiya

1710

Beynəlxalq ticarət və logistika

1710

Biznesin idarə edilməsi

1710

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

1710

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1710

İqtisadiyyat

1710

1

2

Maliyyə

1710

Marketinq

1710

Menecment

1710

Mühasibat

1710

Statistika

1710

Biologiya

1850

Biotexnologiya

1850

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

2100

Coğrafiya

1850

Ekologiya

1850

Fizika

1850

Geologiya

1850

Hidrometeorologiya

1850

Kimya

1850

Kompüter elmləri

1850

Mexanika

1850

Riyaziyyat

1850

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

2100

Kosmik texnika mühəndisliyi

2100

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

2100

Aerokosmik mühəndislik

2100

Aqromühəndislik

2100

Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

2100

Cihazqayırma mühəndisliyi

2100

Cihaz mühəndisliyi

2100

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

2100

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

2100

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

2100

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

2100

Ekologiya mühəndisliyi

2100

Elektrik mühəndisliyi

2100

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

2100

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

2100

Elektroenergetika mühəndisliyi

2100

1

2

Energetika mühəndisliyi

2100

İstilik energetikası mühəndisliyi

2100

Enerji maşınqayırma mühəndisliyi

2100

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

2100

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

2100

Hidrogeologiya mühəndisliyi

2100

Geologiya mühəndisliyi

2100

Geofizika mühəndisliyi

2100

Geologiya və geofizika mühəndisliyi

2100

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

2100

Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

2100

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

2100

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

2100

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

İnformasiya təhlükəsizliyi

2100

İnformasiya texnologiyaları

2100

İnşaat mühəndisliyi

2100

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

2100

Kimya mühəndisliyi

2100

Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

2100

Kompüter mühəndisliyi

2100

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

2100

Maşın mühəndisliyi

2100

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

2100

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

2100

Materialşünaslıq mühəndisliyi

2100

Materiallar mühəndisliyi

2100

Dağ-mədən mühəndisliyi

2100

Mədən mühəndisliyi

2100

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

2100

1

2

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

2100

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

2100

Meliorasiya mühəndisliyi

2100

Memarlıq

2590

Metallurgiya mühəndisliyi

2100

Mexanika mühəndisliyi

2100

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

2100

Mühəndis fizikası

2100

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

2100

Neft-qaz mühəndisliyi

2100

Nəqliyyat mühəndisliyi

2100

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

2100

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

2100

Qida məhsulları mühəndisliyi

2100

Qida mühəndisliyi

2100

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

2100

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

2100

Poliqrafiya mühəndisliyi

2100

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

2100

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

2100

Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

2100

Şəhərsalma

2100

Sənaye mühəndisliyi

2100

Uçuş mühəndisliyi

2100

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

2100

Aqronomluq

2100

Aqromühəndislik

2100

Bağçılıq və tərəvəzçilik

2100

1

2

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

2100

Balıqçılıq

2100

Baytarlıq

2100

Baytarlıq təbabəti

2100

Bitki mühafizəsi

2100

Meşəçilik

2100

Şərabçılıq

2100

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

2100

Su bioehtiyatları və akvakultura

2100

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

2100

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

2100

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

2100

Zootexniklik

2100

Zoomühəndislik

2100

Bədən tərbiyəsi və idman

2340

Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

2340

Əczaçılıq

4800

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

4800

İdman menecmenti və kommunikasiya

2340

Məşqçi (idman növü üzrə)

2340

Məşqçilik

2340

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

2100

Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)

2100

Sosial iş

1710

Tibb bacısı işi

4800

Turizm və otelçilik

2100

Turizm bələdçiliyi

2100

Turizm işinin təşkili

2100

Hərbi tibb

5400

Hərbi həkim işi

5400

Müalicə işi

5400

İctimai səhiyyə

4800

Stomatologiya

4800

Tibbi profilaktika

4800

Tibb

5400

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

2100

1

2

Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

2100

Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi

2100

Optotexnika

2100

Optotexnika mühəndisliyi

2100

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

2100

Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

2100

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

2100

Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər

2100

Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

2100

Silah və silah sistemlərinin istehsalı texnologiyası

2100

Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

2100

Sistem mühəndisliyi

2100

Sistemlər mühəndisliyi

2100

İnformasiya-təhlil fəaliyyəti

2100

İctimai təhlükəsizlik

2100

İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə

2100


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR