Azərbaycanda ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri artırılıb

Azərbaycanda ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri artırılıb
02:32 8 Oktyabr 2016
Ölkə mətbuatı
A- A+

Bakı. 8 oktyabr. REPORT.AZ/ Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, qərar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq qəbul edilib.
Qərara görə, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri”nə “I. İlkin məhsullar: dənəvər və tozşəkilli məhsullar” bölməsindən əvvəl qərarın əlavəsində göstərilən məzmunda mal mövqeləri əlavə edilib. Həmçinin qeyd olunur ki, bu qərar dərc olunduğu gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 5 (beş) il müddətində qüvvədədir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5oktyabr tarixli 379 nömrəli qərarına əlavə
- İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllənmiş, pikellənmiş və ya digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonra da nemal edilməmiş), tükörtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş:
- bütöv dərilər, ikilənməmiş, quru halda hər biri 8 kq-dan çox olmayan, quru-duzlu halda 10 kq-dan çox olmayan və ya təzə, yaş-duzlu və yaayrıkonservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə:
təzə kq - 1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101203000yaş-duzlukq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101205000quruvəyaquru-duzlukq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101208000digərlərikq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
410150bütövdəri, çəkisi 16 kq-dançox:
4101501000təzəkq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101503000yaş-duzlukq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101505000quruvəyaquru-duzlukq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101509000digərlərikq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4101900000digərləri, gönünqalın, yarıqalınvəətəkhissələridaxilolmaqlakq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
1234
4102Emaledilməmişqoyunvəyaquzudəriləri (təzəvəyaduzlu, quru, küllənmiş, pikellənmişvəyabaşqaüsullakonservləşdirilmiş, lakinaşılanmamış, perqamentəhazırlanmamışvəyasonradanemaledilməmiş), yunörtüyüiləvəyaonsuz, ikilənmişvəyaikilənməmiş, buqrupunqeydlərinin 1-ci hissəsinin “v” bəndindəsadalananlardanbaşqa:
410210yunörtüyüilə:
4102101000quzularınkq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4102109000digərlərikq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
yunörtüyüolmayan:
4102210000pikellənmişkq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4102290000digərlərikq1000 kq-a 500 ABŞ dolları
4104İribuynuzlu mal-qaranın (camışdaxilolmaqla) gönündənaşılanmışdərivəyakrastvəyaatlarfəsiləsiheyvanlarının, tükörtüyüolmayangönlərindənhazırlanan, ikilənmişvəyaikilənməmişvəsonradanemaledilməmiş:
nəmhalda (xromlanmışyarımfabrikatlardaxilolmaqla):
410411ikilənməmişcilalanmamışüzlük; ikilənmişüzlük:
4104111000iribuynuzlu mal-qaranın (camışlardaxilolmaqla) bütövgönlərindənhazırlanandəri, səthininsahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıqolmayankq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
digərləri:
iribuynuzlu mal-qaranın (camışdaxilolmaqla):
4104115100bütövgönlərdənhazırlanandəri, səthininsahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıqolankq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
4104115900digərlərikq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
1234
4104119000digərlərikq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
410419digərləri:
4104191000iribuynuzlu mal-qaranın (camışdaxilolmaqla) bütövgönlərindənhazırlanandəri, səthininsahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıqolmayankq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
digərləri:
iribuynuzlu mal-qaranın (camışdaxilolmaqla):
4104195100bütövgönlərindənhazırlanandəri, səthininsahəsi 2,6 m2-dən (28 kvfutdan) artıqolankq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
4104195900digərlərikq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
4104199000digərlərikq1000 kq-a 350 ABŞ dolları
4105Qoyunvəyaquzugönündənaşılanmışdərivəyakrast, yunörtüyüolmayan, ikilənmişvəyaikilənməmiş, lakinsonradanemalolunmamış:
410510nəmhalda (xromlanmışyarımfabrikatlardaxilolmaqla):
4105101000ikilənməmişkq1000 kq-a 150 ABŞ dolları
4105109000ikilənmişkq1000 kq-a 150 ABŞ dolları

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR