Ən bahalı və ən ucuz benzin haradadır? - BÜTÜN DÜNYADA

1.50-2,00 DOLLAR ARASI

 HONQ KONQ- Benzinin litr qiyməti: 1.82 DOLLAR

 HOLLANDİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.67 DOLLAR

 NORVEÇ - Benzinin litr qiyməti: 1.63 DOLLAR

 MONAKO- Benzinin litr qiyməti: 1.58 DOLLAR

 DANİMARKA - Benzinin litr qiyməti: 1.57 DOLLAR

 İTALİYA - Benzinin litr qiyməti: 1.56 DOLLAR

 İSRAİL -Benzinin litr qiyməti: 1.52 DOLLAR

 YUNANISTAN- Benzinin litr qiyməti: 1.51 DOLLAR

1.45-1.50 DOLLAR ARASI

 İSVEÇ -Benzinin litr qiyməti: 1.49 DOLLAR

 PORTUQALİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.49 DOLLAR

 İNGİLTƏRƏ- Benzinin litr qiyməti: 1.48 DOLLAR

 İSLANDİYA - Benzinin litr qiyməti: 1.48 DOLLAR

 SAN- MARİNO- Benzinin litr qiyməti: 1.47 DOLLAR

 FİNLANDİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.47 DOLLAR

 1,40-1,45 DOLLAR ARASI

 MALTA -Benzinin litr qiyməti: 1.43 DOLLAR

 FRANSA -Benzinin litr qiyməti: 1.40 DOLLAR

 DEMOKRATİK KONQO- Benzinin litr qiyməti: 1.40 DOLLAR

1,35-1,40 DOLLAR ARASI

 İRLANDİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.38 DOLLAR

 TÜRKİYƏ -Benzinin litr qiyməti: 1.38 DOLLAR

 BELÇİKA - Benzinin litr qiyməti: 1.38 DOLLAR

 ALMANİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.37 DOLLAR

 BARBADOS -Benzinin litr qiyməti: 1.37 DOLLAR

 MAVRİTANİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.36 DOLLAR

 URUQVAY - Benzinin litr qiyməti: 1.36 DOLLAR

 1.30-1,35 DOLLAR ARASI

 İSVEÇRƏ -Benzinin litr qiyməti: 1.35 DOLLAR

 ORTA AFRİKA RESPUBLİKASI- Benzinin litr qiyməti: 1.34 DOLLAR

KUBA- Benzinin litr qiyməti: 1.32 DOLLAR

1.1,30 DOLLAR ARASI

KAMBOCA Benzinin litr qiyməti: 1.30 DOLLAR

SİNQAPUR- Benzinin litr qiyməti: 1.29 DOLLAR

ZİMBABVE -Benzinin litr qiyməti: 1.28 DOLLAR

ALBANİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.28 DOLLAR

SENEQAL- Benzinin litr qiyməti: 1.28 DOLLAR

SLOVENİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.28 DOLLAR

SLOVAKİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.28 DOLLAR

YENİ ZELANDİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.27 DOLLAR

LİXTİNŞTEYN -Benzinin litr qiyməti: 1.26 DOLLAR

 1-1,25 DOLLAR ARASI

 KİPR- Benzinin litr qiyməti: 1.25 DOLLAR

 XORVATİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.24 DOLLAR

 İSPANİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.23 DOLLAR

 QRENADA- Benzinin litr qiyməti: 1.21 DOLLAR

 BANQLADEŞ- Benzinin litr qiyməti: 1.21 DOLLAR

 1-1,20 DOLLAR ARASI

 AVSTRİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.19 DOLLAR

  BURKİNA FASO- Benzinin litr qiyməti: 1.18 DOLLAR

 RUMINİYA- Benzinin litr qiyməti: 1.18 DOLLAR

 CƏNUBİ KOREYA- Benzinin litr qiyməti: 1.16 DOLLAR

 LÜKSEMBURQ- Benzinin litr qiyməti: 1.16 DOLLAR

 BOSNİYA və Herseqovina- Benzinin litr qiyməti: 1.16 DOLLAR

 ANQOLA- Benzinin litr qiyməti: 1.16 DOLLAR

1-1.5 DOLLAR ARASI

QVİNEYA- Benzinin litr qiyməti: 1.12 DOLLAR

LİTVA- Benzinin litr qiyməti: 1.12 DOLLAR

RUANDA -Benzinin litr qiyməti: 1.13 DOLLAR

LATVİYA -Benzinin litr qiyməti: 1.13 DOLLAR

MADAQASKAR -Benzinin litr qiyməti: 1.13 DOLLAR

MACARISTAN -Benzinin litr qiyməti: 1.13 DOLLAR

BURUNDİ -Benzinin litr qiyməti: 1.14 DOLLAR

ÇEXİYA Benzinin litr qiyməti: 1.14 DOLLAR

 BAHAM ADALARI- Benzin litr qiyməti: 1.14 DOLLAR

SERBİYA Benzin litr qiyməti: 1.15 DOLLAR

 1,10 DOLLAR ARASI

 BOLQARISTAN -Benzin litr qiyməti: 1.05 DOLLAR

 MAKEDONİYA- Benzin litr qiyməti: 1.05 DOLLAR

 UQANDA- Benzin litr qiyməti: 1.07 DOLLAR

 LAOS- Benzin litr qiyməti: 1.07 DOLLAR

 ANDORRA- Benzin litr qiyməti: 1.08 DOLLAR

 1- 1.05 DOLLAR

 POLŞA -Benzin litr qiyməti: 1.04 DOLLAR

 SURİNAM- Benzin litr qiyməti: 1.04 DOLLAR

 ERMƏNİSTAN -Benzin litr qiyməti: 1.04 DOLLAR

 ARGENTİNA- Benzin litr qiyməti: 1.04 DOLLAR

 KAMERUN -Benzin litr qiyməti: 1.04 DOLLAR

 1-1.02 DOLLAR ARASI

 KOT D'İVUAR- Benzin litr qiyməti: 1 DOLLAR

 ESTONİYA- Benzin litr qiyməti: 1 DOLLAR

 KOSTA-RİKA Benzin litr qiyməti: 1 DOLLAR

  DOMİNİKAN RESPUBLİKASI -Benzin litr qiyməti: 1.02 DOLLAR

 0.95-1 DOLLAR ARASI

 PERU- Benzin litr qiyməti: 0.95 DOLLAR

 YAPONİYA- Benzin litr qiyməti: 0.96 DOLLAR

 PARAQVAY -Benzin litr qiyməti: 0.99 DOLLAR

 ÇİLİ- Benzin litr qiyməti: 0.99 DOLLAR

 MOZAMBİK -Benzin litr qiyməti: 0.99 DOLLAR

 0.90-.095 DOLLAR ARASI

 BRAZİLİYA- Benzin litr qiyməti: 0.92 DOLLAR

 ÇİN -Benzin litr qiyməti: 0.92 DOLLAR

 İORDANİYA -Benzin litr qiyməti: 0.94 DOLLAR

 YAMAYKA -Benzin litr qiyməti: 0.94 DOLLAR

 MƏRAKEŞ- Benzin litr qiyməti: 0.94 DOLLAR

 HİNDİSTAN- Benzin litr qiyməti: 0.94 DOLLAR

 NEPAL -Benzin litr qiyməti: 0.94 DOLLAR

 0.88-0,90 DOLLAR ARASI

 SİERRA LİONE -Benzin litr qiyməti: 0.88 DOLLAR

 ZAMBİA- Benzin litr qiyməti: 0.88 DOLLAR

 QANA- Benzin litr qiyməti: 0.89 DOLLAR

 ŞRİ-LANKA- Benzin litr qiyməti: 0.89 DOLLAR

 HONDURAS- Benzin litr qiyməti: 0.89 DOLLAR

  TRİNDAD&TABAGO -Benzin litr qiyməti: 0.90 DOLLAR

 İRAQ- Benzin litr qiyməti: 0.90 DOLLAR

 KONQO RESPUBLİKASI- Benzin litr qiyməti: 0.90 DOLLAR

 0,85-0.87 DOLLAR ARASI

 MONQOLUSTAN -Benzin litr qiyməti: 0.85 DOLLAR

 AVSTRALİYA- Benzin litr qiyməti: 0.85 DOLLAR

 NİGER- Benzin litr qiyməti: 0.85 DOLLAR

 NİKARAQUA- Benzin litr qiyməti: 0.85 DOLLAR

 TAİLAND -Benzin litr qiyməti: 0.85 DOLLAR

 ÖZBƏKİSTAN- Benzin litr qiyməti: 0.86 DOLLAR

HAİTİ- Benzin litr qiyməti: 0.87 DOLLAR

 KENİYA- Benzin litr qiyməti: 0.87 DOLLAR

 0.80-0.85 DOLLAR ARASI

 TACİKİSTAN -Benzin litr qiyməti: 0.80 DOLLAR

 QABON -Benzin litr qiyməti: 0.81 DOLLAR

 EFİOPİYA -Benzin litr qiyməti: 0.82 DOLLAR

 MOLDOVA -Benzin litr qiyməti: 0.83 DOLLAR

 LİBERİYA -Benzin litr qiyməti: 0.84 DOLLAR

 TANZANİYA -Benzin litr qiyməti: 0.84 DOLLAR

 0.75-0.80 DOLLAR ARASI

 AZƏRBAYCAN -Benzin litr qiyməti: 0.75 DOLLAR

 CƏNUBİ AFRİKA -Benzin litr qiyməti: 0.75 DOLLAR

 SUDAN -Benzin litr qiyməti: 0.75 DOLLAR

 VYETNAM -Benzin litr qiyməti: 0.76 DOLLAR

 TUNİS- Benzin litr qiyməti: 0.77 DOLLAR

 MİSİR -Benzin litr qiyməti: 0.78 DOLLAR

 MEKSİKA -Benzin litr qiyməti: 0.78 DOLLAR

 UKRAYNA- Benzin litr qiyməti: 0.79 DOLLAR

 KANADA- Benzin litr qiyməti: 0.79 DOLLAR

 0.70-0.75 DOLLAR ARASI

 SVAZİLEND -Benzin litr qiyməti: 0.70 DOLLAR

 QVATEMALA -Benzin litr qiyməti: 0.70 DOLLAR

 BOTSVANA -Benzin litr qiyməti: 0.73 DOLLAR

 PAKİSTAN -Benzin litr qiyməti: 0.73 DOLLAR

 SURİYA- Benzin litr qiyməti: 0.74 DOLLAR

 GÜRCÜSTAN -Benzin litr qiyməti: 0.74 DOLLAR

 ÇAD -Benzin litr qiyməti: 0.74 DOLLAR

 0,65-0,70 DOLLAR ARASI

 NAMBİYA -Benzin litr qiyməti: 0.65 DOLLAR

 LİVAN -Benzin litr qiyməti: 0.65 DOLLAR

 PANAMA -Benzin litr qiyməti: 0.66 DOLLAR

 YƏMƏN -Benzin litr qiyməti: 0.68 DOLLAR ƏL

 SALVADOR- Benzin litr qiyməti: 0.68 DOLLAR

 0.50-0,65 DOLLAR ARASI

 BOLİVİYA- Benzin litr qiyməti: 0.52 DOLLAR

 QIRĞIZISTAN -Benzin litr qiyməti: 0.54 DOLLAR

 AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI -Benzin litr qiyməti: 0.59 DOLLAR

Maldiv Adaları -Benzin litr qiyməti: 0.62 DOLLAR

 BELARUS -Benzin litr qiyməti: 0.62 DOLLAR

 İNDONEZİYA- Benzin litr qiyməti: 0.62 DOLLAR

 KOLUMBİYA -Benzin litr qiyməti: 0.62 DOLLAR

 TAYVAN -Benzin litr qiyməti: 0.64 DOLLAR

 ƏFQANISTAN -Benzin litr qiyməti: 0.64 DOLLAR

 0,30-0,50 DOLLAR ARASI

 OMAN -Benzin litr qiyməti: 0.31 DOLLAR

 İRAN -Benzin litr qiyməti: 0.33 DOLLAR

 BRUNEY- Benzin litr qiyməti: 0.37 DOLLAR

 QAZAXISTAN -Benzin litr qiyməti: 0.40 DOLLAR

 BƏHREYN -Benzin litr qiyməti: 0.41 DOLLAR

 MALAYZİYA -Benzin litr qiyməti: 0.42 DOLLAR

 NİGERİYA -Benzin litr qiyməti: 0.42 DOLLAR

 BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ- Benzin litr qiyməti: 0.43 DOLLAR

 EKVADOR -Benzin litr qiyməti: 0.44 DOLLAR

 RUSİYA- Benzin litr qiyməti: 0.48 DOLLAR

 0-0,30 DOLLAR ARASI

 VENESUELA- 0.02 DOLLAR

 LİVİYA- 0.14 DOLLAR

 ƏLCƏZAİR- Benzin litr qiyməti: 0.21 DOLLAR

 KÜVEYT -Benzin litr qiyməti: 0.21 DOLLAR

 SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI- Benzin litr qiyməti: 0.24 DOLLAR

 QƏTƏR -Benzin litr qiyməti: 0.27 DOLLAR

 TÜRKMƏNİSTAN -Benzin litr qiyməti: 0.28 DOLLARŞahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
loading...

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR