Qulu Məhərrəmlinin peşəkarlıq və dürüstlük formulunun təzadları