Azərbaycanı Şərqin lideri edən növbəti addım - TARİXİ UĞUR

Vitse-prezident sözü latın dilindən beynəlxalq hüquqa daxil olmuş termin kimi “vice” və “president” sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Mənası prezidentin müavini, prezidenti əvəz edən, prezidentdən sonra ikinci adam deməkdir. İlk dəfə dövlətin idarə edilməsində bir idarəçilik forması kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövcud olub. Elə ilk yarandığı gündən bugünədək Birləşmiş Ştatlar tarixində vitse-prezident postuna seçilən şəxslərin hər biri bu ölkənin tarixində bir iz qoyub, hansısa məsələlərdə prezidentə ya birbaşa təsir göstərib, ya da hansısa qərarların verilməsində dolayı yolla rol oynayaraq önəmli şəxs kimi tarixə düşüblər.

Sonradan bir çox dünya ölkələri məhz ABŞ-ın bu sahədə mövcud olan uzunmüddətli, eyni zamanda, uğurlu təcrübəsindən bəhrələnərək özlərinin dövlət idarəçiliyi sistemində vitse-prezidentlik postunu formalaşdırıblar. Vitse-prezident prezident istefa verdikdə, sağlamlığı ilə əlaqədar öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətindən tamamilə məhrum olduqda və ya qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda - impiçment edildikdə növbəti dövlət başçısı seçilənədək prezidentin səlahiyyətlərini tam şəkildə yerinə yetirir. Birləşmiş Ştatlarda, eləcə də digər ölkələrdə vitse-prezidentlərin ortaq xüsusiyyəti ondan ibarət olub ki, bu vəzifəyə təyin olunan şəxslər məhz prezidentlərin ən yaxın silahdaşları, etibar etdikləri və özlərindən sonra ən yüksək vəzifəni daşımağa daha çox layiq gördükləri şəxsiyyətlər olublar.

Ümumilikdə, vitse-prezidentlik idarəçilik sisteminin yaradılmasının əsas məqsədi birinci şəxsin hansısa formada idarəetmə funksiyasını itirməsi zamanı vacib qərarların verilməsini davam etdirmək, dövlətin varlığına qarşı baş verəcək təhlükələrə və ya təhdidlərə qarşı çevik reaksiya vermək və növbəti prezident seçilənədək keçid dövründə ölkəyə faktiki rəhbərliyi təmin etməkdir. Çünki dövlətdə davamlılıq əsasdır və arzuolunmaz bir hadisə zamanı əgər birinci şəxs idarəçiliyi həyata keçirə bilməzsə, dövlətin fəaliyyətində fasiləsizliyin təmin edilməsi dövlətçilik baxımından həyati əhəmiyyət daşıyır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmizdə vitse-prezidentlik institunun təsis olunması yenə də bir sıra sualları da özü ilə birlikdə gətirdi. Çünki Azərbaycan konstitusiyasına əsasən baş nazir vəzifəsi mövcud idi və onsuz da birinci şəxs qanunla müəyyən olunmuş səbəblərdən vəzifə səlahiyyətlərini itirəndə baş nazir onu əvəz edirdi. Bəs, baş nazir vəzifəsi yenə də mövcud olmaqda davam edirsə, onda vitse-prezident vəzifəsinin təsis olunmasına hansı zərurət var idi? Cəmiyyətdə mövcud olan digər bir sual ondan ibarət oldu ki, əhəmiyyətindən bəhs etdiyimiz bu qədər mühüm və istənilən an ölkənin birinci şəxsini əvəz edə biləcək posta bir qadının, həm də məhz, Mehriban Əliyevanın təyin olunması nə dərəcədə məqsədə uyğun idi?

Yaranmış bu kimi suallara cavab olaraq qeyd etmək vacibdir ki, hüquqi cəhətdən vitse-prezidentlik idarəçilik üsulu dövlətin bu vəziyyətində çevik idarəetməni təmin etmək üçün bir sıra mühüm üstünlüklərə malikdir. Çünki vitse-prezident vəzifəsi elə bir mühüm əhəmiyyətə malikdir ki, bu məqamda həmin postda oturan şəxsin daha rahat, istənilən kənar təsirdən uzaq və çevik qərarlar vermək imkanları daha genişdir. Ona görə ki, ümumilikdə vitse-prezident postu məhz bilavasitə ölkə prezidentini konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallarda dərhal əvəz edə biləcək şəxsin təyin olunması üçün təsis olunmaqla yanaşı, bu vəzifədə olan şəxs elə birbaşa prezidenti əvəz edəcək xüsusiyyətlərə və bacarıqlara malik olduğu üçün bu posta təyin olunur. Bütün bunlarla yanaşı, ən mühüm məqamlardan biri də odur ki, bütün dövlət iyerarxiyasındakı vəzifəli şəxslərin də hamısı vitse-prezidentin dövlətin qeyd-şərtsiz ikinci şəxsi olduğu fikrində həmrəydilər. Lakin vitse-prezidentdən fərqli olaraq baş nazirin, qanunvericilik orqanı rəhbərinin və konstitusiyaya əsasən digər səlahiyyətli şəxslərin ölkə başçısının idarəetmə funksiyasını itirməsi halında onu əvəz etmələrinin mövcud olduğu hallarda həmin şəxslər prezidenti əvəz edəcək məqamın olub-olmamasından asılı olmayaraq təyin olunduqları vəzifədə fəaliyyət göstərirlər və prezidenti əvəz etmək onlara verilmiş əlavə səlahiyyət hesab olunur. Dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə bu cür hallarda təsadüfən prezidenti əvəz etmiş baş nazirin, parlament sədrinin və digər vəzifəli şəxslərin bu müvəqqəti əvəzetmə zamanı sahib olduqları səlahiyyətlərdən istifadə edərək hakimiyyəti xalqın iradəsinə zidd olaraq ələ keçirdikləri faktlarının da az olmadığına şahid ola bilərik.

Bu məsələyə başqa rakursdan nəzər salanda isə görərik ki, baş nazir, parlament sədri və ya digər yüksək vəzifəli şəxslər fəaliyyət göstərdikləri postda müəyyən yüksək ranqlı kadr çevrəsi ilə çalışırlar və bu kadrların əksəriyyəti ölkədə kifayət qədər nüfuza malik olmaqla yanaşı, həm də dövlətdə baş verə biləcək mühüm hadisələrə təsir göstərmək iqtidarındadılar. Məhz buna görə də, birinci şəxs vəzifəsini hansısa formada icra edə bilməyəndə, onu əvəz edəcək baş nazir, parlament sədri və digərləri vitse-prezidentdən fərqli olaraq dövlət əhəmiyyətli qərarlar qəbul etdikləri zaman çox asanlıqla ətrafdakıların təsiri altına düşə bilmələri ehtimalı da böyükdür. Məhz bu ehtimalın özü də vitse-prezident vəzifəsinin təsis edilməsilə yanaşı, bu vəzifəyə kimlərinsə qarşısında öhdəliyi olmayan, digər şəxslərin təsir dairəsindən tamamilə uzaq və tam şəffaf keçmişi olan bir şəxsin təyin edilməsini labüd edir.

Məhz bu səbəblərdən dolayı, dövlətçiliyin davamlılığının təmin edilməsi üçün bir sıra dövlətlərin vitse-prezidentlik institutuna müraciət etməsi təsadüfi hal deyil. Hazırki dünya dövlətlərinin mövcud mənzərəsinə diqqət yetirsək, bu cür dövlətlərə misal olaraq Hindistanı, İranı, Cənubi Afrika Respublikasını, İsveçrəni, Bolqarıstanı, Latın Amerikasının əksər dövlətlərini göstərə bilərik.

Maraqlı statistikalardan biri kimi onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu günə qədər ABŞ-da 50 şəxs vitse-prezident vəzifəsinə sahib olub və onlardan 13 vitse-prezident sonradan bu ölkənin prezidenti seçilməyə layiq görülüblər. Bunların arasından Tomas Cefferson, Teodor Ruzvelt, Harri Trumen, Riçard Nikson, Corc Buş (ata) kimi prezidentlərin adlarını çəkmək olar. Ancaq özünü demokratik dəyərlərin, əsas insan hüquq və azadlıqlarının beşiyi hesab edən, vitse-prezidentlik institutunun dünya tarixində ilk olaraq yarandığı Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bu ölkənin mövcud olduğu iki əsr yarımlıq dövrü ərzində bu günə qədər fəaliyyət göstərən 50 vitse-prezidentdən heç biri qadın olmayıb. Bu faktı əslində bir çox dünya ölkələrindən və eyni zamanda, ABŞ-ın özündən olan mütəxəssislər də haqlı olaraq cinsi ayrı-seçkiliyin, gender bərabərsizliyinin təcəssümü hesab edirlər. Bundan başqa, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra Qərb ölkələri, o cümlədən də ABŞ, rəsmi və qeyri-rəsmi müəssisələrə kişilərin daxil olduğu girişdən daxil olmağı, səs vermək hüququndan istifadə etməyi, dövlət vəzifələrində təmsil olunmağı və hətta avtomobil idarə etməyi belə qadınlara dövlət səviyyəsində qadağan edən Səudiyyə Ərəbistanını özlərinə ən yaxın müttəfiq hesab etməklə yanaşı, müxtəlif Şərq və islam dövlətlərini digər ayrı-seçkiliklərlə yanaşı, gender bərabərsizliyi siyasətini yürütməkdə, qadın hüquqlarını pozmaqda, qadınlara dövlət orqanlarında iştirak hüququ verməməkdə ittiham edirlər. Təbii ki, bu ikili standart mövqeyini əks etdirən münasibətlərlə bir dövlət və bir xalq olaraq artıq beynəlxalq arenada dəfələrlə rastlaşdığımızdan, buna təəccüblənməyi sadəlövhlük hesab edirik. Ancaq necə ki, Şərq tarixində ilk dəfə qadınlara seçki hüququnun verilməsi hadisəsi 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində baş verib, bu gün də Azərbaycan əksər Şərq dövlətləri arasında vitse-prezidentlik idarəçilik sisteminə keçən və ən önəmlisi isə bu vəzifəyə bir qadının təyin olunduğu ilk ölkələrdən biridir. Daim dünyanın diqqət və nəzərində olan ölkəmizdə dövlət başçısı tərəfindən Mehriban Əliyevanın bu mühüm posta təyin olunması, təbii olaraq, təkcə ölkənin və regionun deyil, eyni zamanda dünyanın əksər kütləvi informasiya vasitələrinin müzakirə mövzusuna çevrildi. Dünya ölkələrində bu günə qədər baş vermiş anoloji hadisələrə olduğu kimi, buna da müxtəlif səviyyələrdə fərqli münasibətlər bildirildi.

Dünyanın əhalisinin sayı baxımından ikinci ən böyük dövləti hesab olunan Hindistanın ilk qadın baş naziri olan İndira Qandi, ölkəsinin müstəqil elan olunmasından 16 il sonra, yəni 1966-cı ildə hakimiyyətə gəldi və həmin dövrdə Hindistanda vəziyyət həddindən artıq gərgin idi. İndira Qandinin ölkənin baş naziri seçilməsini ölkənin əksər siyasətçiləri, hətta onun özünün mənsub olduğu partiyadan olanlar da çox böyük qısqanclıqla qarşıladılar. Onun həyatını yenicə müstəqilliyinə qovuşmuş Hindistanın yenidən Qərbin tabeçiliyinə keçməsinin tərəfdarı olanların sui-qəsd təhlükəsi də gözləyirdi. Bütün bunlara rəğmən, hətta həyatı bahasına olsa da, xanım baş nazir onun özü ilə yanaşı, dövlətini də gözləyən istənilən təhlükəni böyük cəsarətlə dəf edərək Hindistanı nüvə dövlətinə çevirməklə, onunla bağlı verilən mənfi proqnozların tam əsassız olduğunu sübuta yetirdi və eyni zamanda uzun müddət hakimiyyətdə qaldı.

1948-ci il may ayının 14-də İsrailin “Müstəqillik Bəyannaməsi”ni imzalayan iki qadından biri olan və 1969-cu ildə ölkəsinin ilk qadın Baş naziri olan Qolda Meyer bu vəzifəyə gələrkən bir çox Qərb dövlətləri, o cümlədən də əksər qonşu ölkələr bu hadisəni pisləyib, bunun İsrail dövlətinin gələcək taleyini sual altına qoyduğunu bildiriblər. Buna baxmayaraq, baş nazir Qolda Meyerin uğurlu siyasi fəaliyyəti bütün bu fikirlərin üstündən əbədi bir xətt çəkdi.

Böyük Britaniyada 1979-cu ildə keçirilən seçkilərdə mühafizəkarlar qələbə qazanaraq hakimiyyətə gəldilər. Bununla da dünya tarixinə dəmir iradəli ledi adı ilə düşən 54 yaşlı Marqaret Tetçer ölkənin baş naziri postunu tutdu və Böyük Britaniyanın ilk qadın baş naziri oldu. Həmin dövrdə iqtisadi və siyasi cəhətdən həm daxildə, həm də xaricdə böhran vəziyyətini yaşayan İngiltərə üçün bu seçimi böyük əksəriyyət uğursuz hesab etdi. Lakin dəmir ledi çox qısa zamanda özünün qətiyyəti, mətin iradəsi və çevik siyasi bacarığı ilə bu pessimist fikirləri alt-üst etdi. Məhz Marqaret Tetçerin güclü siyasəti, dəmir iradəsi sayəsində İngiltərə uzun illər boyu mövcud olan Folklend adaları ilə bağlı problemi kökündən həll etdi və bunun şəninə ona həm də Folklend fatehi ləqəbi verildi.

Təsadüfi deyil ki, qardaş ölkə Türkiyənin ilk qadın baş naziri olan Tansu Çillərə 1993-cü ildə bu post həvalə edildiyi zaman bəzi dövlətlər onun məhz qadın olduğunu düşünərək Tükiyəyə qarşı bir sıra propaqandalara və təxribat xarakterli addımların atılmasına cəhd etmişdilər. Belə ki, bu addımlardan biri kimi yunanların Egey dənizindəki Kardak adasına qoşun çıxararaq adanı ələ keçirmələrini qeyd etmək olar. Ancaq Türkiyə baş naziri 1996-cı ildə baş verən bu hadisə zamanı qısa və təsirli bir çıxış edərək “O əsgər adadan gedəcək, o bayraq ordan enəcək” - deyərək, hadisəyə nöqtəni qoymuşdu. Həmin gecə adaya çıxan Türkiyə əsgərləri adanın yunanların əlinə keçməsinin qarşısını almışdı. Bununla da Tansu Çillər bir türk-islam qadınının qətiyyətini, dövlətçilik istedadını ortaya qoyaraq əksini düşünənləri məyus etmişdi.

Mehriban Əliyevanın Azərbaycan dövləti üçün az öncə adlarını qeyd etdiyimiz İndira Priyadarşini Qandinin Hindistan dövləti üçün, Qolda Maboviç Meyerin İsrail dövləti üçün, Marqaret Hilda Tetçerin Böyük Britaniya üçün və Tansu Çillərin Türkiyə dövləti üçün yerinə yetirdikləri missiyanı həyata keçirtmək üçün qısa müddət bundan öncə ölkəmizin birinci vitse-prezidenti təyin olunana qədər, siyasi statusu və səlahiyyəti olmayıb. Bu səbəbdən də Mehriban Əliyevanın dövlətdəki mövqeyi və səlahiyyətləri buna imkan verməsə də o, Azərbaycanın gələcəyi üçün bütün enerjisini ortaya qoyub və birinci vitse-prezident təyin olunana qədər uzun bir uğur yolu keçib. Məhz yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Mehriban Əliyeva təkcə rəsmi protokol qaydalarına uyğun olaraq deyil, eləcə də xalqın qəlbində həqiqətən birinci xanım kimi özünə güvən və etimad qazanıb. Uzun illərin yorulmaz əməyi və ölkənin daha çox inkişaf etməsi üçün səlahiyyətləri çərçivəsində göstərdiyi qətiyyət Mehriban Əliyevanı addım-addım prezidentdən sonra ölkədə ikinci vəzifəli şəxs postuna gətirib çıxardı. Hazırki vəzifəsinin məsuliyyəti və əhəmiyyəti nə qədər böyük olsa da, Mehriban Əliyevanın bu yüksək postu xalqına və dövlətinə daha böyük xidmətlər göstərmək üçün seçdiyinə Azərbaycan xalqının demək olar ki, hər bir nümayəndəsi qətiyyətlə inanır. Çünki birinci xanımın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələrin, atılan addımların hansı keyfiyyətdə və kəmiyyətdə icra olunması Azərbaycan cəmiyyətində ən sıravi vətəndaşdan hakimiyyətin ən yuxarı dairələrinə qədər hər kəsə bəllidir. Elə məhz bu yüksək bacarıq və təcrübə sayəsində Azərbaycanın ilk birinci vitse-prezidenti, eləcə də ilk qadın vitse-prezidenti kimi Mehriban Əliyeva iki ilki bir arada yaşayan şəxs kimi öz adını artıq Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə yazdırıb. Eyni zamanda, Mehriban Əliyeva özü ilə birlikdə Azərbaycan dövlətinin siyasi arenasına gətirdiyi çox istedadlı və bacarıqlı gənc kadr korpusu ilə artıq dövlət idarəçiliyi sahəsində bir sıra mühüm köklü dəyişikliklərin olunacağı mesajını cəmiyyətə çatdırıb. Onun I vitse-prezident kimi daha hansı işləri görəcəyini, hansı sahələrdə islahatlar keçirəcəyini, hansı addımlar və təşəbbüslərlə Azərbaycan dövlətinin tarixində qalacağını isə zaman göstərəcək. Birinci vitse-prezidentin fəaliyyətində qətiyyəti, gücü və enerjisi onun indiyədək qazandığı təcrübəyə, gördüyü işlərə ən yaxşı qiymət isə xalqın ona verdiyi dəyərə bağlı olacaq. Bu iki istiqamətdə də balans qorunduğu müddətcə yəqin ki, ölkəmiz üçün öhdəsindən gəlinməyəcək sosial və digər problem qalmayacaq.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR


Новости

Скрытая история млечного пути.

В апреле прошлого года, Амина Хелми чувствовал мурашки, пока ехала на работу в северные Нидерланды. Это никак не связано с погодой—это был чистый ожидании. Лишь несколькими днями раньше, поток данных был освобожден из Гайи, Европейского космического агентства (ЕКА), который был картографирование Млечного Пути в течение пяти лет. Астроном университета Гронингена и ее команда были гонки расчесывать через данные выводы о галактике, прежде чем другие сделали это первыми. Работая в быстрой перемотке, не могла заснуть от волнения, Хельми и ее коллеги знали, что они были на что-то. Команда была замечена набор 30,000 ренегат звезд. В отличие от других объектов, в основной части Млечного Пути, который орбиту в относительно плоскую форму диска, эти нонконформисты были двигаться назад, на орбитах, которые везли их из галактической плоскости. В течение недели группа работала, что световой Орды указывал на скрытые и особенно бурную главу в истории Млечного пути: банкротство-между молодые галактики и колоссальной спутником. Что зверь один раз обогнула Млечный Путь как планета вокруг звезды, но около восьми миллиардов до 11 миллиардов лет назад, эти два столкнулись, массово меняя галактического диска и россыпь звезд далеко и широко. Это последняя крупная авария галактики пережил, прежде чем он предполагал привычной форме спирали видел сегодня. Текст объявления Хотя сигнал о том, что древний аварии скрывался в простом виде в течение миллиардов лет, то только через данных ГАИ установлено, что астрономы наконец-то смогли его обнаружить. “Это просто невероятно, что смогли найти такую важную веху в истории Млечного Пути”, - говорит Хельми. Таких монументальных открытий становятся почти привычными благодаря Гайя. Миссия направлена в каталоге более одного миллиарда местных звезд, графиков их яркости, температуры, возраста, места и скорости. Именно эти последние два свойства, которые особенно поучительны для астрономов: до Гайи, ученые не хватало высокоточных измерений расстояния до многих звезд, а также то, что известно как правильное движение, или звездного движения по небу. Используя эту чрезвычайно важную информацию, исследователи могут—как Хельми и ее коллеги—охоты для групп объектов, путешествуя вместе в согласованных траекторий ссылки на общую историю. Скоростей звезд также может помочь астрономам проследить влияние темной материи—невидимого и еще-загадочной субстанции, которая составляет большую часть массы галактики и поворотах пути звезд, со своей гравитацией. Сотни статей были опубликованы данные с апреля Гайи 2018 выпуска. Они рисуют картину Млечного Пути, которая является гораздо более динамичной и сложной, чем представлялось ранее. Галактика кишит сюрпризами, в том числе и оттенками темной материи сгустки, что в конечном итоге может дать ученым лучше понять свойства непрозрачного материала. В начале, простой в месте находки уже были трансформационными, говорит астроном Василий Белокуров из Кембриджского университета, Великобритания, и еще они просто проблеск того, что грядет: “как мы видим Млечный Путь явно изменилась.” Разрушительное прошлое Солнечная система находится на окраине Млечного Пути, около 8000 парсек (26 000 световых лет) от галактического центра, на втором спиральном рукаве известный как Орион. Именно с этого насеста, глядя на огромные белые полосы, простирающиеся по ночному небу, что астрономы должны наметить структуру галактики.К середине 20-го века они нарисовали широкую картину, определяющую, что звезды Млечного Пути распределены в центральной выпуклости, обернуты змеиными звездными ветвями и окружены тонким сферическим ореолом. В 1970-х и 1980-х годах исследователи пришли к выводу, как эта структура создавалась на протяжении миллиардов лет, начиная с огромного облака темной материи, газа и пыли. Видимые компоненты разрушались в дискообразную структуру, которая затем увеличивалась, пожирая меньшие спутниковые галактики. Позже астрономы заполнили детали, используя наземные телескопы, чтобы повторно сфотографировать все ночное небо. Такие исследования позволили ученым более пристально вглядываться в крупномасштабные галактические объекты, такие как звездное гало, где они обнаружили остатки небольших галактик, которые были вытянуты в усеянные звездами потоки мусора. Но наземные исследования дают астрономам только столько информации о структуре Млечного Пути, главным образом потому, что размытие от турбулентной атмосферы Земли ограничивает то, насколько точно можно определить расстояния до звезд. И хотя скорость, с которой звезды движутся к Земле или от нее, можно измерить по изменению цвета, определить их правильное движение - и, следовательно, их полную трехмерную скорость - сложно, поскольку большинство объектов так мало движутся по небу в человеческом масштабе времени. Эта проблема затмила отношения между многими звездами - связи, которые могут быть обнаружены сходством в их движениях. Рекламное объявление Миссия Gaia общей стоимостью около 740 миллионов евро (844 миллиона долларов США), которая была утверждена в 2000 году и запущена 13 лет спустя, была предназначена для устранения этих пробелов. Облетая вокруг Солнца немного дальше, чем Земля, космический корабль снимает одни и те же звезды с разных позиций на своей орбите. Это позволяет астрономам измерять расстояние через величину, известную как звездный параллакс - бесконечно малые сдвиги в видимом положении объекта на небе, которые сопровождают изменение перспективы. Спутник ЕКА Hipparcos, который работал с 1989 по 1993 год, собирал аналогичные данные параллакса. Но точность Гайи в конечном итоге будет в 100 раз выше. И благодаря своей чувствительности он может проникать глубже в галактику: около 99 процентов из более чем одного миллиарда звезд, которые он наблюдает, никогда точно не определяли свои расстояния. В вычислительно интенсивном проекте исследователи Gaia создали график расположения каждой звезды относительно любой другой звезды, которую видит телескоп. Это позволило команде измерить скорость движения звезд по небу - их правильное движение. Затем, измеряя небольшие сдвиги в цвете звезд, астрономы могут получить информацию о том, как быстро объекты движутся к спутнику или от него вдоль линии его обзора. Комбинация двух измерений плюс расстояния, рассчитанные по Gaia, обеспечивают полное трехмерное движение звезд. Gaia может измерить движение в пределах прямой видимости самых ярких звезд, которые она видит, но наземные телескопы помогут измерить оставшиеся звезды. Знание, где находится каждая звезда и куда она идет, позволяет исследователям быстро выявлять скрытую историю Млечного Пути. Так было в случае древнего столкновения, исследованного Хелми и ее коллегами (см. «Слияние на ранних этапах формирования нашей галактики»). В их работе доказательство того, что когорта звезд, которые они обнаружили, имеет общее происхождение, было подкреплено данными наземного обзора неба Слоана (SDSS) в Нью-Мексико, который показал, что все члены ансамбля имели одинаковый химический состав. , Команда выбрала имя Гайя-Энцелад для галактической галактики, которая, как считается, была домом звезд. Энцелад был великаном, который произошел от Гайи в греческой мифологии. рассылка промо Так случилось, что Белокуров и его коллеги также нашли доказательства столкновения, используя информацию из предварительной публикации данных Гайи в 2016 году.Эти данные не включали показания правильного движения, но, сравнивая звездные позиции в этом наборе данных с наблюдениями SDSS, сделанными около десяти лет назад, команда могла видеть, как звезды перемещались за прошедшее время. Они заметили группу объектов, путешествующих вместе по эксцентричным орбитам, которые должны в конечном итоге перенести их из центра галактики на окраину. Похоже, что они произошли от одного крупного крушения, их общая история очевидна из-за сходства в содержании металла. Поскольку намеченные скорости сформировали форму колбасы, команда окрестила галактику Гайя древней карликовой галактикой, которая когда-то была домом звезд. Двойное именование привело к некоторой путанице в сообществе. Но как бы ни называли виновника, древнее слияние могло быть ключом к загадке Млечного Пути. Диск галактики состоит из двух компонентов: тонкий внутренний диск, содержащий газ, пыль и молодые звезды, расположен как заполнение Орео, внутри толстого внешнего диска, состоящего почти целиком из более старых звезд. Астрономы спорят, возник ли сначала толстый диск с газом и пылью, а затем конденсирующимися для образования более тонкого ядра, или же структура начиналась с тонкого диска, который затем был частично надут. Поскольку во время крушения "Gaia-Enceladus-Sausage" составляла значительную часть размера Млечного Пути, она бы откладывала много энергии в галактический диск, нагревая и расширяя его. Группа Хельми рассматривает это как знак в пользу сценария набухания и как свидетельство драматического искажения Млечного пути. Скорость, с которой такие ранее непростые идеи могут быть получены с использованием данных "Gaia", поразила исследователей. Астроном Кэтрин Джонстон из Колумбийского университета в Нью-Йорке вспоминает ажиотаж над статьей, опубликованной на следующий день после публикации данных в апреле, в которой показано, как движения около шести миллионов звезд возле Солнца выровнены по своеобразной спирали, похожей на раковину улитки Джонстон говорит, что эта модель, казалось, была отпечатком пальца, отпечатанным маленькой спутниковой галактикой, известной как Стрелец. Источник:scientificamerican.com

Теория Большого взрыва

Фраза «Большой взрыв» суммирует наиболее широко принятую научную теорию о том, как известная вселенная перешла в ее нынешнее состояние. Данные свидетельствуют о том, что период расширения начался около 13,8 млрд (± 200 млн) лет назад и продолжается с тех пор.Фактическая причина инфляции не была полностью определена, хотя базовая модель делает некоторые прогнозы, которые подтвердились. Существует много взглядов на то, что новая физика покажет о начале Вселенной - потому что это все еще открытый вопрос. В одном предложении пространство и время (пространство-время) начали существовать 13,8 миллиардов лет назад. В других предложениях Вселенная имеет инфляционные периоды. Еще в одном предложении существовала «мультивселенная» до того, как началась наша вселенная. Детали того, что произошло до 13,8 миллиардов лет назад (или, если это вообще имеет смысл), еще предстоит выяснить. Многие сходящиеся линии доказательств поддерживают модель Большого взрыва, в том числе: наблюдаемое расширение вселенной наблюдаемое космическое микроволновое фоновое излучение и его анизотропии наблюдаемые соотношения элементов, которые остались от ранней вселенной моделирование, включающее формирование галактики множество измерений (большинство из которых не имеют ничего общего с космологией), которые показывают, что темная материя реальна, а не просто «фактор выдумки» (как утверждают некоторые альтернативные теоретики и креационисты) Обратите внимание, что в отличие от того, что утверждают некоторые креационисты, теория Большого взрыва не пытается описать начальные условия или первопричину вселенной. Теория просто рассматривает развитие вселенной от ее чрезвычайно плотных и горячих ранних стадий до ее нынешней формы. (Сравните и сопоставьте, как теория эволюции также касается не происхождения жизни на Земле, а просто ее развития после ее возникновения.) Поучительно думать о Большом взрыве не как о локализованном взрыве, из которого вся материя удаляется, но скорее как равномерное расширение самого пространства. Наблюдатель в любой точке вселенной видит одно и то же: однородное распределение вещества повсюду, причем все больше и больше удаленных частей удаляются все быстрее и быстрее . содержание Происхождение модели Большого взрыва В течение сотен лет люди предполагали, что у Вселенной было начало - такие предположения предвещали предпосылку Большого взрыва. Астрономы, такие как Йоханнес Кеплер (1571-1630), утверждали, что вселенная была конечной по возрасту. Эдгар Аллан По в 1848 году рассматривал Вселенную как циклическую по своей природе, расширяющуюся и сжимающуюся из одного изначального состояния. По также верил, что время и пространство едины, почти за 100 лет до того, как Альберт Эйнштейн докажет это. В 1927 году бельгийский физик и католический священник Жорж Леметр предложил расширяющуюся модель вселенной, чтобы объяснить наблюдаемые красные смещения спиральных туманностей. Эдвин Хаббл предоставил данные наблюдений о красных смещениях галактик в 1929 году. Эйнштейн, сознательно подразумевая, что в его теории общей теории относительности 1915 года произошел Большой взрыв, доказал, что математические данные указывают на отправную точку времени и пространства. Жорж Леметр заметил значение Эйнштейна, и поэтому Леметр официально объявил модель Большого взрыва.В то время, однако, это не называлось «Большой взрыв». Лемэтр назвал это своей теорией «фейерверков», потому что он предполагал взрывное начало. Термин «Большой взрыв» появился только в 1949 году, когда Фред Хойл (сам являющийся сторонником модели устойчивого состояния) придумал термин «Большой взрыв» как уничижительный ярлык. Сам Эйнштейн предложил космологическую константу, чтобы поддержать теорию устойчивого состояния, будучи глубоко обеспокоенным представлением о том, что вселенная расширяется и может в конечном итоге сузиться, что привело к тому, что было названо «Большим кризисом». Позже он исправил это, назвав космологическую константу своей «самой большой ошибкой». В настоящее время, однако, считается, что Эйнштейн не промахнулся, когда создал космологическую постоянную, потому что в настоящее время космологическая постоянная считается символом темной энергии, которая представляет собой таинственную силу, вызывающую фактическое расширение пространства, означающее, что Большой Хруст не произойдет. Исходные предположения Есть два предположения, необходимых для построения Большого взрыва. Имеются эмпирические доказательства обоих этих предположений, и они считаются разумными, оправданными заявлениями, а не постулатами. Законы физики одинаковы везде во Вселенной и одинаковы на протяжении всей истории вселенной. В достаточно большом масштабе Вселенная является однородной и изотропной. Первое предположение является прямым, потому что а) нет доказательств обратного и б) без него вы могли бы также отказаться от какой-либо астрономии, астрофизики или космологии вообще, поскольку если физические законы в галактике Андромеды как-то отличаются от того, где мы живем, но различия настолько тонки, что мы не можем обнаружить никого из того, где мы находимся - ну, довольно трудно пойти туда и измерить их. Это предположение необходимо, потому что, когда мы говорим о том, как вещи взаимодействуют в галактических, гораздо менее универсальных масштабах, нам необходимо использовать общую теорию относительности. Намного лучше, если общая относительность применяется к другим галактикам так же, как к нашей. Второе предположение известно как космологический принцип, который имеет сильную эмпирическую поддержку. По сути, это более сильная версия принципа Коперника, которая гласит, что у Земли нет особого места в космосе. Что на самом деле говорит теория Большого взрыва «Распространенным заблуждением является то, что большой взрыв обеспечивает теорию космического происхождения. Это не так. Большой взрыв - это теория… которая очерчивает космическую эволюцию за доли секунды после того, что случилось с созданием вселенной, но ничего не говорит вообще о самом нулевом времени. И поскольку, согласно теории большого взрыва, взрыв - это то, что должно было произойти в начале, большой взрыв исключает взрыв. Он ничего не говорит нам о том, что ударил, почему он ударил, как он ударил, или, честно говоря, действительно ли он ударил вообще ". Брайан Грин, Ткань Космоса, мягкая обложка, с. 272, акцент в оригинале Несмотря на свое название, теория Большого взрыва ничего не говорит о том, как Вселенная возникла впервые. Другими словами, это ничего не говорит о самом Большом Взрыве. Все, что он говорит: «Хорошо, мы знаем законы физики в этих энергетических масштабах, поэтому мы можем экстраполировать обратно примерно до 10-43 секунд, но кроме этого мы понятия не имеем, что произошло; нам нужна квантовая теория гравитации для это." В этом разделе дается график теории большого взрыва. Эпоха Планка Эра Планка - это эра времени от абсолютного нуля до 10-43 секунд (одноименное время Планка) после Большого взрыва. У нас пока нет рабочей теории для этого промежутка времени и почти нет данных наблюдений - соответственно, мало что можно сказать об этом с уверенностью. Однако в эти короткие времена и при высоких энергиях ожидается, что гравитация будет такой же сильной, как и другие три фундаментальные силы (сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие), и все четыре силы могут быть объединены в одну.Вселенная в те времена была очень маленькой, намного меньше субатомной частицы, горячей и гладкой, даже если бы, когда она начала расширяться, квантовые вариации начали вызывать небольшие колебания плотности на ней. Великая Эпоха Объединения Через 10-43 секунды Вселенная, все еще довольно крошечная, несмотря на то, что она несколько расширилась, остыла до 1032 К, в результате чего гравитация откололась от других трех сил. Хотя Стандартная модель физики элементарных частиц не может приспособиться к такой Великой Единой Теории (GUT), многие теории выходят за рамки Стандартной Модели, например, Суперсимметрия, может. В квантовой теории поля (описание взаимодействия частиц на фундаментальном уровне) частицы не имеют голых масс - масса является следствием процесса, называемого спонтанным нарушением симметрии. В высокосимметричных GUT частицы безмассовые. инфляция Концепция космической инфляции предполагает, что примерно через 10-36 секунд после начального момента, когда она остыла до 1028 К, Вселенная переживала период быстрого расширения, который сглаживал колебания плотности, упомянутые выше. Инфляция была разработана Аланом Гутом в начале 1980-х годов для решения некоторых проблем со стандартной теорией Большого взрыва. Это: Проблема горизонта: материя в современной Вселенной чрезвычайно однородна; плотность галактик и газовых облаков одинакова, независимо от того, в каком направлении мы смотрим. Кроме того, температура фотонов космического микроволнового фона с одного направления такая же, как с противоположного направления. Эти фотоны происходят из двух точек во вселенной, которые никогда не были в контакте. Все же как-то они одинаковой температуры! Единственный способ решить эту проблему состоял в том, что Вселенная очень быстро расширялась на ранних стадиях. Источник:rationalwiki.org